sâmbătă, 18 septembrie 2010

Juramantul

Jurământul a reprezentat un pas important pentru toate cadrele
armatei, cu totii am simtit emotiile începutului si am înteles că prin
acest pas „ne-am legat pe veci de tară“.

„Jur credintă patriei mele România, jur să-mi apăr tara chiar cu
pretul vietii. Jur să respect legile tării si regulamentele militare. Asa să-mi
ajute DumnezeuMilitarii sunt singura categorie sociala care jura pe drapelul tarii
sa –si dea viata pentru apararea tarii;chiar si la trecerea in rezerva cadrele militare nu sunt exonerate de juramantu depus (au lipit pe livretul militar ordinal de chemare in caz de mobilizare) .Comandantul supreme oare nu stie ca suntem speciali,doreste sa-i aratam acest lucru? Fratilor tara este in pericol ,noi am jurat s-o aparam;ce mai asteptam?


Mai jos am cautat sa exemplific aces lucru ca intadevar suntem speciali,daca stiti ca ,mai exista si alta categorie care isi da viata cu buna stiinta pentru apararea patriei rog sa aduceti completari acestui mesaj ,cu stima si deosebit respect,sa traiti multi ani in ciuda tuturor dusmanilor.Lt.Col.(rz) Dorel Iosif
JURĂMÂNTUL MILITAR
Militarii, la intrarea in rindurile fortelor armate, vor depune urmatorul juramint:
"Eu,............., intrind in rindurile fortelor armate, jur credinta nestramutata poporului roman si patriei mele.
Jur sa respect legile tarii, sa execut intocmai cerintele regulamentelor militare si ordinele comandantilor si sefilor mei, atit in timp de pace, cit si in timp de razboi.
Jur sa nu-mi precupetesc singele si viata pentru a apara pamintul stramosesc, independenta si suveranitatea patriei.
Daca voi calca juramintul meu, sa suport pedeapsa aspra a legilor patriei mele, Romania."Avocatul:
“Jur sa respect si sa apar Constitutia si celelalte legi ale tarii, drepturile si libertatile omului, sa exercit profesia de avocat in mod demn, independent si cu probitate. Asa sa-mi ajute Dumnezeu”

Notarul:
“Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa-mi indeplinesc cu onoare si credibilitate publica, cu constiinta si fara partinire atributiile ce-mi revin si sa pastrez secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”

Executorul judecatoresc:
“Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa-mi Indeplinesc cu onoare si probitate, cu constiinta si fara partinire atributiile ce-mi revin si sa pastrez secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"

Medicul:
"Ma angajez solemn sa-mi consacru viata in slujba umanitatii.
Voi pastra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sunt datorate,
Voi exercita profesiunea cu constiinta si demnitate,
Sanatatea pacientilor va fi pentru mine obligatia sacra,
Voi pastra secretele incredintate de pacienti, chiar si dupa decesul acestora,
Voi mentine, prin toate mijloacele, onoarea si nobila traditie a profesiunii de medic,
Colegii mei vor fi fratii mei,
Nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, rasa, religie, partid sau stare sociala,
Voi pastra respectul deplin pentru viata umana de la inceputurile sale chiar sub amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele medicale contrar legilor umanitatii.
Fac acest juramant in mod solemn, liber, pe onoare!"

Farmacistul:
“In intreaga mea activitate de farmacist voi da dovada de o
atitudine profund umana fata de om si colectivitate.
Voi respecta demnitatea si personalitatea bolnavului,
exercitand profesiunea cu constiinciozitate, respectând normele de etica
si de deontologie farmaceutica
Voi fi corect cu mine insumi si cu confratii mei,
carora le voi cere colaborarea, si nu voi refuza sa le acord sprijinul, cand mi se va cere, in interesul bolnavului
Voi pastra secretele incredintate de pacienti, chiar si dupa decesul acestora
Nu voi accepta sub nici un motiv ca activitatea mea de farmacist sa fie utilizata impotriva sanatatii si vietii omului
Voi fi rabdator si Intelegator fata de cel care, datorita bolii, nu-mi acorda respectul cuvenit
Jur, pe onoare, in mod solemn si liber!”

JURAMÂNTUL PROFESIONAL

"In numele Vietii si al Onoarei,
Jur
sa imi exercit profesia cu demnitate, sa respect fiinta umana si drepturile sale si sa pastrez secretul profesional.
Jur ca nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, rasa, religie,apartenenta politica sau stare sociala.
Voi pastra respectul deplin pentru viata umana chiar sub amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele medicale contrar legilor umanitatii.
Fac acest juramant in mod solemn si liber!"

JURĂMÂNTUL DE CREDINŢĂ AL POLIŢISTULUI
Jur să respect Constituţia,drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului , să aplic în mod corect şi fără părtinire legile tării, să-mi îndeplinesc cu răspundere şi bună credinţă îndatoririle ce-mi revin potrivit funcţiei şi să păstrez secretul profesional. Asa să-

(1)Personalul militar din unităţile de jandarmi depune jurământul militar prevăzut pentru militarii forţelor armate ale României.
(2)Personalul contractual depune la încadrare urmatorul juramânt: "Eu, ... , jur să respect
Constituţia şi legile României, să păstrez secretul profesional şi să-mi îndeplinesc cu bună-credinţă sarcinile încredinţate. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!".
mi ajute Dumnezeu !


Senatorii şi deputaţii depun, în şedinţă solemnă a Camerei din care fac parte, următorul jurământ de credinţă faţă de ţară şi popor:
"Jur credinţă patriei mele România.
Jur să respect Constituţia şi legile ţării.
Jur să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a României.
Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor.
Aşa să mă ajute Dumnezeu!"


Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici
(publicata in Monitorul Oficial nr. 600 din 8 decembrie 1999)

ART. 55
(1) Functionarul public definitiv depune juramantul de credinta in fata conducatorului autoritatii sau institutiei publice si in prezenta a doi martori, dintre care unul va fi conducatorul compartimentului in care este numit, iar celalalt, un alt functionar public din cadrul aceleiasi autoritati sau institutii publice.
(2) Juramantul are urmatorul continut:
"Jur sa respect Constitutia, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa indeplinesc constiincios indatoririle ce imi revin in functia publica in care am fost numit si sa pastrez secretul profesional.
Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"


Juramantul Psihologului si Pedagogului
Credincios nobilei profesii pentru care m-am pregatit; Cu inima plina de recunostinta fata de cei care mi-au daruit dreptul de a fi dascal si mantuitor al sufletului omenesc ; Cu nadejdea in puterea mea de a sluji pana la capat omul si nevoile lui.
JUR!
Sa fiu cinstit, drept, onest si impartial in toate actele mele profesionale.
Sa nu imi folosesc cunostintele, priceperea si autoritatea pentru a produce vreun rau sau prejudiciu fizic, psihic, moral, sau material celor care imi vor fi incredintati spre asistenta sau educatie.
Sa nu ma implic emotional sau afectiv si sa apar cu orice pret prestigiul si reputatia profesiei mele.
Sa pun intotdeauna mai presus interesele pacientilor si discipolilor mei, decat propriile mele interese.
Sa raspund pentru actele mele profesionale si pentru concluzii, verdicte si calificative, indiferent de consecintele acestora.
Sa pastrez secretul profesional si sa nu folosesc informatiile obtinute in exercitarea profesiei in folosul unor terti, nici chiar sub amenintare.
Sa nu angajez in exercitarea profesiei mele persoane neautorizate sau incompetente.
Sa nu las pe altii sa ia decizii in problemele care sunt de competenta mea stricta.
Sa dau dovada de modestie si moderatie sa nu exagerez si sa nu denaturez faptele cercetate si sa nu ma angajez in actiuni care imi depasesc capacitatile si competenta.
Sa imi exercit profesia cu demnitate si profesionalism, in folosul semenilor mei si al umanitatii.

Cetatenia romana se acorda sau se redobandeste la data depunerii juramantului de credinta.
In termen de 3 luni de la data comunicarii ordinului ministrului justitiei si libertatilor cetatenesti de acordare sau redobandire a cetateniei romane, persoanele carora li s-a acordat sau au redobandit cetatenia romana vor depune juramantul de credinta fata de Romania.
Jurământul de credinţă se depune în şedinţă solemnă în faţa ministrului justiţiei sau a secretarului de stat delegat în acest sens şi are următorul conţinut:
"Jur să fiu devotat patriei şi poporului român, să apăr drepturile şi interesele naţionale, să respect Constituţia şi legile


Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

" În numele Vieţii şi al Onoarei,
Jur
să îmi exercit profesia cu demnitate, să respect
fiinţa umană şi drepturile sale şi
să păstrez secretul profesional.
Jur că nu voi îngădui să se interpună între
datoria mea şi pacient consideraţii de
naţionalitate, rasă, religie, apartenenţa politică
sau stare socială.
Voi păstra respectul deplin pentru viaţă umană
chiar sub ameninţare şi nu voi utiliza
cunoştinţele mele medicale contrar legilor
umanitarii.
Fac acest jurământ în mod solemn şi liber! "

JURĂMÂNTUL DE CREDINŢĂ ŞI ANGAJAMENTUL DE SERVICIU
La încadrare, functionarii publici din cadrul Politiei Comunitare vor
depune juramântul de credintã în fata directorului executiv al Politiei Comunitare
, în prezenta superiorului ierarhic si a unui coleg.
Juramântul are urmãtorul continut:

„Jur sã respect Constitutia, drepturile si libertãtile fundamentale ale
omului, sã aplic în mod corect si fãrã pãrtinire legile tãrii, sã îndeplinesc
constiincios îndatoririle ce îmi revin potrivit functiei, sã respect normele de
conduitã profesionalã si civicã si sã pãstrez secretul profesional. Asa sã-mi
ajute Dumnezeu.”

Formula de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.
Refuzul depunerii jurãmântului prevãzut la alin. anterior atrage revocarea
actului administrativ de numire în functie.
Juramântul de credintã este semnat de cãtre functionarul public, de
directorul executiv al Politiei Comunitare, superiorul ierarhic, precum si
de cãtre colegul asistent.
Juramântul de credintã este contrasemnat de primar, se pãstreazã la
dosarul profesional al functionarului public, iar o copie se înmâneazã acestuia.
Prevederile alin. De mai sus se aplica si functionarilor din Politia
Comunitara ,proveniti din randul gardienilor publici.

ANGAJAMENTUL DE SERVICIU
Agentii comunitari vor incheia, pentru o perioada de 3 ani, un
angajament de serviciu, în formã scrisã, cu clauze pentru ambele pãrti,
referitoare la drepturi si obligatii, conditiile de pregãtire si perioada pentru care
functionarul public se obligã sã desfãsoare activitãti în cadrul Politiei
Comunitare ,
Dupã semnare, angajamentul va fi inclus în dosarul profesional al fiecãrui
functionar public.
Prevederile de mai sus se aplica si pentru agentii comunitari
proveniti din randul gardienilor publici.
,

luni, 13 septembrie 2010

CURTEA DE APEL BUCU~STI DOSAR NR..f.~?1!2r.I''4f.o
TERMEN: .
CERERE DE SUSPENDARE A APLICARII
A1't.1 pet. a) din Legea 119/2010 si a H.G.nr.73512010
DOMNULE PRESEDINTE
Sllbsc1'isa, Asociatia Nationala a Cadrelor Militare in Rezerva si RClr~lgcrl' ., Alexandru Joan Cuza", cu sediul in Bucuresti, str.Constantin Mille m.l, sector J, reprezCl11aU de General (1') Prof. Univ. Dr. Mihai Iliescu, IN CONTRADICTORIU CU GUVERNUI_ ROMANIEI, Cll sediul in Bucuresti Piata Victoriei nr. 1, sector ~, FORMULEAZA: Ccrel'e de suspendare a aplicarii p1'evederilor Legii 119/2010 art.1 pet a), preeum si suspend8rea aplicarii prevederilor H.G.735/2010, PANA LA PRONUNTAREA CURTII DE APE1. BUCURESTI (lnstanta de fond) CU PRIVlRE LA CEREREA NOASTRA DE ANULARE A ACTELOR ADMINISTRATIVE NORMATIVE SPECIFICATE MAl SUS, CERERE PE
CARE VA RUGAM SA NE -0 ADMITETI.
MOTIVE
In [apt: Pe'ntru aplicarea prevederilor art. 1, pct.a) din Legea I 19/20 10, precuill si ~1 prevederilor H.G. 735/2010, mai precis pentru obtinerea tuturor datelor necesare recalculnrii pensiilor militare, cu toate detasa1'ile de personal militar activ la CClllrele Mililnrc zonnlc si judetene, precum si la institutiile de a1'hiva militara, ( aprox 600 de lllililari aClivi si pcrs()n~li auxiliar), activitatea care consta in studierea si memorarea statelor lunare de plata ale jICC~li'llj pensionar militar, pe timp de 20 ani, este imposibil de realizat total sau partial si fma erori majore, in timpul de prescriptie.acordat de Legea 119/2010, avand in vedere nr. de pensionari militari in plata ( aprox.83.000 de pensionari) Aceasta activitate al' aduce 0 paguba irniner1\a atat M.Ap.N. care detaseaza militarisi mareste timpul de munca al personalului auxiliar. cat si numerosilor pensionaril milital'i, carora in timp util nu li s-a1' elibera aceste adeverinte si Ii sal' recalcula pensia conform art,6, al.(4) din H.G.735/2010, IN CONFORMITATE CU SALARIUL BRUT PE ECONOMIE DIN PERIOADA RESPECTIVA. De fapt Guvernul Romaniei prin prevederile al't.6 al (4) din Hotarare, ereiaza p1'esiuni deosebite asupra pensionarului militar care NU POATE DECAT SA ASTEPTE PRIMIREA DE LA CENTRU MILITAR A DATELOR NECESARE RECALCULARII. Oare nu este 0 forma de presiune asupra voiritei pensionarilor de a cere recalcularea pensiei ( a se veelea cererea prevazLila ell' anexa lla H.G.735/2010)?
Guvernul a uitat ea se adreseaza unor fosti militari in varsta. Cilre se ablin de h oriel' manifestari violente, fiind sub juramant de c1'edinta dOlt patriei si asteapu\ sa st:lrseasc~l (!eel'lil, dar care seSlZeaZ:l si transmit urmasilor lor inconsegventa legilor rOl1ldl1C. ullcdrca 111 pl'iu~ll'c' de catre gu\emanti a principiilor 5i prevederilor constitutiona.e ( cum al' 11 preveclcl'ik ell'!. I:' al.(2) din Constitlltia Romaniei ) , etc.
Prin aclmiterea cererii, CUl'tea de Apel Bucuresti, ar da un r8gaz celar peste 80.000 lie pensionari militari sa cantareasca in liniste prevederile Legii 119/2010 cat si aS1-]pm illOelulu i de aplicare Cl H.G. m.73S/ 2010,21' da un ragaz si acelora care au obligalia de a studia lOdle aceste state de plata si de a elibera ADEVERINTELE necesare reealeularii 'ilor in eonformitmlC ell preveelerilc Legii 119/2010, al' acorda un timp si Casel ilitare de. II sa-Sl Av.
pregateasca a[goritl11ul de calcul pentru calculul punctelor de pensii 81 elaborarea noilol" decizii.
IN CONCLUZIE : VA RUGAM SA ANALIZATI CU ATENTIE PREZENT.'\ CERERE DE SUSPENDARE SI S-O ADMITET1, URMAND CA DUPA SOLUTIONAREA FONDULUI CAUZEI, CASA MILITARh--DE PENSII, IN 5 ( CINCI ) LUN1 DE LA PRONUNTAREA HOTARARII ASUPRA FONDULUI , SA RECALCULEZE PENSIILE M1LITARE SAU SA UITE ACESTE PREVEDERI.
II. In drept, ne intemeiem cererea pe prevederile art 14. al. ( 1 la 7 ) din Legea 554/2004, Legea Contenciosului Administrativ.
MENT10NAM CA 1MED1AT DUPA DEPUNEREA PREZENREI CERERT AM INTRODUS SI ACTIUNEA DE ANULARE A LEGH 119/2010 S1 A I-I.G.7J5/2010, LA ACEIAS INSTANTA.
nLPENTRU SUSTINEREA CERERII DE SUSPENDARE VA RUGAi'll SA NI· ADMITETI PROBA CU INSCRISURI S1 AVAND IN VEDERE FAPTUL ell. LTU: DODA ACTE NORMATIVE ATACATE, AU INTRAT IN VIGOARE PRIN ASUf'v1ARL\ RASPUNDERII GUVERNULUI,:li: DACA CONSIDERATI NECESAR VA RUGAM SA NE ADMITETI SI PROBA CD INTEROGATORIUL PARATULUl.
IV. Depuriem prezenta cerere in doua exemplare, unul pentru instanta si unuI pentru parat.
Bucuresti 16.08.2010
PRESEDINTE
Pt !fdepartm~1entjLll'idic ,,~.-y}-~ ~
ORNICESCU AUREL
DOMNULUI PRESEDINTE AL CURTII DE APEL BUCURESTI
pentru conformiate Secretar VV"v~<.",'
GLBg(r) Radu $erban DAt"J